کاربر گرامی؛ از طریق فرم زیر می‌توانید به صورت همزمان به وسیله‌ی دو پارامتر مختلف سفارش خود را پیگیری کنید. شماره سفارش و آدرس ایمیل مواردی هستند که شما می‌توانید برای پیگیری سفارش خود استفاده کنید.

نکته ۱: هنگام استفاده از شماره سفارش، در صورتی که شماره پیگیری پستی برای سفارش ثبت شده باشد به شما نمایش داده خواهد شد و در غیر این‌صورت پیام موجود نبودن شماره پیگیری نمایش داده خواهد شد.

نکته ۲: هنگام استفاده از آدرس ایمیل، کلیه‌ی سفارشات شما بررسی می‌شود و هر کدام که دارای شماره پیگیری پستی باشد، به همراه شماره سفارش به شما نمایش داده خواهد شد.

[nikan-track-orders]